Takım Çelikleri

Takım Çelikleri

Makine endüstrisinin en önemli unsurlarından biri olan takım çeliklerinin üretim ve özelliklerini incelendi. Takım çelikleri kullanma koşulu ısıl işlemidir. Başarılı bir ısıl işlem olmadan, kullanılan takım çeliğinin gerçek performansını korumak mümkün değildir. Hatalı ısıl işlem aleti çeliğinden büyük çaba ile yapılan kalıplama aletleri gibi. Genellikle bu tür parçalarda geri dönüşü olmayan hasara neden olur.

Takım çeliklerinin Çeşitleri

Soğuk işleme çelikleri

Sıcak takım çeliği

Plastik takım çelikleri

Takım çeliği üretilirken, dövme kullanılarak 50 mm2’nin üzerindeki parçalar yapılmalıdır. Kabuk soyulmalı ve ultrasonik çatlak kontrolünden geçirilmelidir. Bu işlemler yapılmazsa temizlenmeli ve belirli bir derinlikte kullanılmalıdır.

Deha Metal Kalitesi Hakkında Bilgi

Takım çeliği yüksek alaşımlı elemanlar içerir. Yüksek alaşımlı eleman, çeliğin her aşamasında çeliklerin eritilmesinden döküm ve işlemeye kadar farklı çeliklerin üretilmesini gerektirir.

Çelik Yapımı Hakkında Bilgi

Çok kaliteli takım çeliklerinin üretim süreçleri, yüksek kalite ve yüksek teknolojik süreçlerden oluşur.Giriş olarak çok temiz hurda kullanılmaktadır. Erime ark fırınlarında gerçekleşir. Erime sonunda, çeliğin kalitesini artırmak için eriyiğe Ca enjeksiyonu, metalurji, gaz enjeksiyonu ve enjeksiyon gibi işlemler uygulanır.

Dipten döküm yöntemi ile yapılır. Elde edilen ingotlar curuf altı ergitme işlemi ile iç yapı homojenliği kazandırılarak ve sonra dövülerek ısıl işleme alınır. Tüm bu ısıl işlemler ve dövme sonucu bozunmuş tabakaların çelikten uzaklaştırmak için kütükler taşalı işleme girer. Böylece Kabuk soyunmuş hale gelen kütükler ultrsonik çatlak kontrölünden geçirilerek yada diğer mekanik incelemelerden geçirilerek müşteriye sunulur.

Pota metalurjisi ve dipten döküm yöntemi ile segregasyon alaşım elemanlarının ve kalıntılarının birikmesini azaltan blok ısıl işlemi ile birlikte kombine dövme sistemleri homojen kimyasal bileşimi garanti eden üretim koşullarıdır.Takım çeliğinin en önemli özellikleri tokluk ve sünekliktir. Ağız dökülmesine,çatlak oluşumuna ve çatlağın ilerlemesine karşı malzemenin gösterdiği direnç mümkün olduğunca yüksek olması gerekir.

Bu özelliklerin kimyasal bileşimle oynayarak geliştirilmesiyle geliştirilmesinin sınırları vardır. Öte yandan, iki malzemenin kimyasal bileşimi aynı olsa bile mikro yapıları farklı olabilir. Çeliğin hücre yapısı olarak adlandırılan mikroyapı her bölgede ince ve aynı olmalıdır.

Taneler ne kadar küçükse ve topun şekli ne kadar yakınsa, çeliğin özellikleri o kadar yüksek olur. Bu nedenle takım çelikleri, gazın gazdan arındırılmasıyla gaz safsızlıkları, oksijen-azot ve hidrojenden temizlenir. Sülfür Ca enjeksiyonu ile küreselleştirilir. En önemlisi, cürufun altındaki cürufu eriterek çelik, içerdiği son kirletici maddeyi çıkarmak için yeniden eritilir. Böylece son derece temiz bir mikroyapı, yani son derece sert bir çelik elde edilir. Esr görünür malzeme, homojen ve temiz iç yapıları, yüksek tokluk ve süneklik gibi mekanik özellikleri ifade eder.

Hızlı Alaşım

Takım çeliklerinde bulunan yüksek hızlı alaşım elemanları çeliğin sertleşme yapısında kaba karbürler halinde bulunur. Bu karbürler ağ yapısındadır. Bu karbürler tokluğu azaltan ve kırılgan bir özelliğe sahiptir. Amacı ağ yapısını bozarak ve karbürleri azaltmak.

Deha Metal Mekanik İşlem

Dövme ve ısıl işlem sırasında, yüzey çatlakları kütüklerin yüzeyinde oksidasyonla giderilmelidir. Bu nedenle, bu suşlar için kabuk çıkarılmalıdır.

İnceltme ve kalite kontrolü soyma sırasında bir çatlak oluşup oluşmadığına bakılmaksızın, ultrasonik çatlak kontrolü yapılmalıdır.

Alaşım Elemanlarının Çelik Takıma Etkisi

Çelikteki Mn, Si gibi alaşım elementlerinden bir veya ikisinin değerleri enaz Mn% 1.65 si% 0.60’ı aşar. Kimyasal bileşiminde belirli bir miktarda enzim bu çelikler başka bir alaşım elementi istenmezse karbon çeliği olarak sınıflandırılır. Alaşımlı çelikler normalde karbon çelikleriyle bulunmayan benzersiz özellikler elde etmek için bir veya daha fazla alaşım gerektirir.