Doğalgaz Boruları

Doğalgaz Boruları

Günümüzde doğalgaz tesisatları ile ilgili TS 60 47 31 83 TS 208 Ap5 kapsamındaki çelik boruların kullanılmasına izin verilmektedir.

Ayrıca doğalgaz hatlarında kullanılacak Doğalgaz boruları ile ilgili bağlantı yerlerinde yönetmelik gereğince kaynaklı bağlantı zorunlu bir hal almıştır. Bu borularda 65 mm çapındaki oksi-asetilen elektrot ark veya kaynakları ile bir çaptan bir başka çapa azaltma ya da artırma ile ilgili uygulamaları kullanılmaktadır.

Binaların iç kısımlarında düşük bir basınç sistemi ile doğalgaz tesisatlarında kullanılacak bağlantı materyallerine özel basınç testlerinin uygulanması ve sertifikalarının kontrol edilmesi gerekir.

Borular ile ilgili bağlantı parçalarının bütün yüzeyleri kontrol edebilmesi ve pürüzsüz bir şekilde çalıştığının teyit edilmesi hayati önem taşır.

Boru bağlantı elemanlarının dış ve iç yüzeylerinde genel itibariyle çapak, çukur, katmer, çatlak, dikiş gibi izlerin kesinlikle olmaması gerekir. Boru bağlantıları parçalarının tam hava ve sıvı sızdırmayan bir özelliğe sahip olması gerekir.

Deha Metal’in Sunduğu Doğalgaz Borularının Özelikleri

Mukavemet değerleri ve kimyasal madde içeriklerinin göz önünde bulundurulması ile en uygun olduğu maddeden üretilmiştir. Kaynak dikişlerinin ultrasonik bir muayeneden geçilmesi, hatta bulunan ürünlerin kesinlikle kullanılmaması gerekir.

Üç çapaklı maddenin tamamen alınması ve kaynak gibi olanların alınması sağlanır. Her bağlantı mekanizmasından belirli bir sayıda materyalin ezilmesi ve şişirmesi testine tabi tutulması uygulamaları vardır.

Doğalgaz Borularının Genel Özelikleri

Doğalgaz tesisatlarının yenilebilir bir hale gelebilmesi amacıyla öncelikle boru tesisatı döşenmesi ve aynı şekilde kontrolden geçmesi gerekir. Bir boru tesisatından kurulumunun başlatılabilmesi amacıyla da özel bir şekilde doğalgaz borularının kullanımı tercih edilir. Su tesisat borusu ya da atık su tesisatı gibi mekanizmalarda kullanılan boru çeşitlerinin ve doğalgaz boru ürünleri ile ilgili farklı bir yapı göstermektedir.

Aynı şekiMe doğalgaz borularının ürün ve içerik ile ilgili özellikleri de diğer çeşitli mekanizmalarla kullanılan boruların özelliklerine göre çeşitlilik ve farklılık gösterir.

Doğalgaz boruları ile ilgili gerek yeraltı döşemelerinde gerekse de bina içi tesisatlarının oluşturulmasında kullanılan doğalgaz borularında deprem, toprak, kayması, heyelan gibi ya da yangın gibi tehlikelere karşı mükemmel bir sağlamlık ile İşlenmelidir.

Herkesin de bildiği gibi doğalgaz borularının içinden geçen doğal gazın yapısı itibari ile patlayıcı ve tahrip edici bir özelliğe sahip olmasından dolayı sızdırmaz ve yüksek teknoloji standartlarına göre üretilmiş olması gerekir. Özellikle de yeni nesil oluşturulmuş ürünlerin tamamı bu noktalara dikkat edilerek yüksek sağlamlık ile üretilmesi gerekir.

Doğalgaz Borularının Fiyatının Belirlenme Kriterleri Ve Deha Metal Fiyat Farkları

Öncelikle Doğalgaz borusu fiyatları, bu boruların kullanılacak alanın ya da tesisat noktalarına göre değişiklik gösterir. Özellikle de malzemenin kalınlığı, boyut gibi kriterler doğrultusunda fiyat değişikliklerinin meydana geldiği bilinmektedir.

Bu ürünlerde üretim işlemleri genel itibariyle diğer tesisat borularını göre biraz daha zahmetli ve biraz daha teknoloji gerektiren uygulamalar içermektedir.

Genel itibariyle bir değerlendirme yapılacak olursa doğalgaz boru fiyatları ebatları ile ilişkili bir şekilde değişiklik göstermektedir. Özellikle de piyasada birden fazla marka ile ilgili temin edilebilecek doğalgaz boruları ve doğalgaz borularının fiyatları ile ilgili çoğu zaman değişiklik gösterdiği için fiyatlar da otomatikman değişebilmektedir.

Makalenin başında da belirtildiği gibi doğal gaz borularının kullanım alanları tehlike açısından diğer döşeme ya da kullanım alanlarına göre oldukça zahmetli ve tehlikeli bir özellik taşımaktadır. Bu nedenle özellikle de bireylerin de kurumların doğalgaz borularını alırken dikkat etmeleri gerekir. Piyasa araştırmasını yaptıktan sonra en iyi, en kaliteli doğalgaz borularının tercih edilmesinin yanı sıra doğal gaz boruları ile ilgili deha metal fiyat politikalarının da gözden geçirilmesi ve en uygun fiyat avantajlarını sağlayan doğalgaz borularının temin edilmesi bireyler ya da kurumlar açısından oldukça avantajlı olacaktır.